Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Arddangosfa Cwiltio / Quilt Exhibition

Mae Gwenfai Rees Griffiths yn byw yn Abergele ac mae wedi bod yn gwneud cwiltiau ers dros 20 mlynedd. Ar hyn o bryd mae ganddi dri dosbarth cwiltio, dau ym Metws y Rhos ac un yn Llangernyw.
Gwenfai Rees Griffiths has been making quilts for over 20 years. Currently she has three classes, two at Betws yn Rhos and one at Llangernyw.

/image/upload/eifion/Raffl.jpg

Bydd derbyniadau y Raffl ar Tombola'n mynd er budd elusenau lleol yn cynnwys Adran Cancer Ysbyty glan Clwyd.
Proceeds from the Raffle and Tomola in aid of local charities including the Cancer Unit of Glan Clwyd Hospital.!

/image/upload/eifion/yr_wyddor.JPG

Yr wyddor wedi ei wneud gan Gwenfai Rees Griffiths.
The alphabet (in Welsh) made by Gwenfai Rees Griffiths.

/image/upload/eifion/Stondin_2.jpg

Cyfle i brynu defnydd ac adnoddau cwiltio. Perchen y stondin yw D. Sherlock o gwmni Quilter's Needs, Cilgwri. (01516774350)
An opportunity to buy materials and resources for quilting. The owner of this stall is D. Sherlock of Quilter's Needs Wirral. (01516774350)

/image/upload/eifion/adar_lliwgar.JPG

Adar lliwgar
Colourful birds

/image/upload/eifion/eira.JPG

Golygfa aeafol
Winter scene

Arddangosfa Cwiltio / Quilt Exhibition Statistics: 0 click throughs, 1630 views since start of 2024

Baner-Cymraeg.jpgArddangosfa Cwiltio / Quilt Exhibition

Arddangosfa o waith myfyrwyr Gwenfai Rees Griffiths yng Nghanolfan Addysg Bro Aled Dydd Sadwrn 31ain o Fawrth a Dydd Sul 1af o Ebrill 2012.

Exhibition of Gwenfai Rees Griffiths' students' work at the Bro Aled Education Centre Sarurday 31st March and Sunday 1st April 2012.

Bydd derbyniadau y Raffl ar Tombola'n mynd er budd elusenau lleol yn cynnwys Adran Cancer Ysbyty glan Clwyd.
Proceeds from the Raffle and Tomola in aid of local charities including the Cancer Unit of Glan Clwyd Hospital.

Mwy o eitemau/ Further items website link
website link

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 55224 views since start of 2024