Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Hysbysebion Lleol Local Notices

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL.

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR

AR NOS FERCHER 13eg O RAGFYR 2017 AM 7-30 yh,

YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.

THE COMMUNITY COUNCIL’S NEXT MEETING

WILL BE HELD ON WEDNESDAY 13TH OF DECEMBER 2017 AT 7-30 pm

AT THE CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.

GWAHODDIR AELODAU O’R CYHOEDD A’R WASG I’R CYFARFOD,

MEMBERS OF THE PUBLIC AND THE PRESS ARE INVITED TO ATTEND.

Clerc/Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych.

Rhif Ffon 01745870744, e-bost, Click to email

WELSH TO ENGLISH TRANSLATION SERVICE WILL BE AVAILABLE.

/image/upload/eifion/DOGFEN_ARCHWILIO_Cymraeg.jpg

/image/upload/eifion/DOGFEN_ARCHWILIO_SAESNEG.jpg

Hysbysebion Lleol Local Notices Statistics: 0 click throughs, 2052 views since start of 2017

Arwydd Llansannan.JPGHysbysebion Lleol Local Notices

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 14 click throughs, 50644 views since start of 2017