Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Hysbysebion Lleol Local Notices

/image/upload/eifion/Rhybydd_o_Ganlyniad_Archwiliad_Cymraeg_Llun.jpg

Rhybydd o Ganlyniad Archwiliad 2018

/image/upload/eifion/Rhybydd_o_Ganlyniad_Archwiliad_Saesneg_Llun.jpg

Notice of Conclusion of Audit 2018

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL.

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR
AR NOS FERCHER 13eg CHWEFROR 2019 am 7-30yh, YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.


THE COMMUNITY COUNCIL’S NEXT MEETING
WILL BE HELD ON WEDNESDAY 13th FEBRUARY 2019 at 7-30pm, AT THE BRO ALED EDUCATIONAL CENTRE LLANSANNAN.

GWAHODDIR AELODAU O’R CYHOEDD A’R WASG I’R CYFARFOD,
MEMBERS OF THE PUBLIC AND THE PRESS ARE INVITED TO ATTEND.

Clerc/Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych.
Rhif Ffon 01745870744, e-bost, Click to email

SIMULTANEOUS WELSH TO ENGLISH TRANSLATION SERVICE WILL BE AVAILABLE AT THE MEETING
16/01/2019

.

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN
Gwahoddir ceisiadau am waith torri glaswellt yn y Fynwent Newydd Llansannan.
Gwaith cynnal a chadw llwybrau cyhoeddus y plwyf.
Gwaith cynnal a chadw Coed Maes Aled Llansannan
Ar gyfer y cyfnod o’r ddwy flynedd yn dechrau 01/04/2019 hyd at 31/03/2021
Manylion ychwanegol gan glerc y Cyngor
Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych.LL16 5DA
Rhif ffon 01745870744. e-bost: Click to email
DYDDIAD CAU,DYDD MAWRTH 8fed 2019.

LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
Tenders are invited for the mowing of the Public Cemetery in Llansannan
The maintenance of the parish’s public footpaths.
The maintenance of Coed Maes Aled Llansannan
For the period of two years beginning on the 01/04/2019 until 31/03/2021.
Further information from the Community Council clerk
Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Denbigh. LL16 5DA
Tel: 01745870744. e-mail: Click to email
CLOSING DATE TUESDAY 8th MARCH 2019

Hysbysebion Lleol Local Notices Statistics: 0 click throughs, 4406 views since start of 2019

Arwydd Llansannan.JPGHysbysebion Lleol Local Notices

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 26 click throughs, 97223 views since start of 2019