Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

/image/upload/eifion/Tim_2.JPG

Canolbwyntio ar ateb y cwestynau nos Fercher y 27ain o Orffennaf / Concentrating on answering the questions on Wednesday evening the 27th July

B-B-Q
a Rasus Hwyaid / and Duck Races
P’nawn o hwyl i’r holl deulu
Afternoon of fun for the whole family
Dydd Sadwrn 23ain o Fehefin 2018
Saturday 23rd June 2018
2.00yh / 2 pm
Cae chwarae Maes Gogor, Llansannan
Maes Gogor playing field
Castell gwynt, stondiniau a llawer mwy
Bouncy castle, stalls and much more
Raffl

Eisteddfod Bro Aled
Dydd Sadwrn Mehefin 30 / Saturdau 30 June
Canolfan Addysg Bro Aled Llansannan Education Centre
12.00 a 6.00

Eglwys St Sannan Church

Te Mefus & Hufen / Strawberry teas
Yn yr eglwys / in the church
Dydd Sadwrn y 14eg o Orffennaf 2018
Saturday 14th July 2018
2.00yp/pm
Cacennau / cakes
Tombola Bric a Brac


Clwb Coffi / Coffee Club

Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau, Groes
Bylchau Parish Memorial Hall, Groes

Dydd Mercher, cyntaf y mis
1st Wednesday of the month
10.00-12.00yb / am

Mynediad / Entry £1.00

Dewwch i gymdeithasu mewn awyrgylch cyfeillgar
Come and socialize in a friendly atmosphere

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area Statistics: 0 click throughs, 2772 views since start of 2018

Llan-Clychau'r gog.jpgBe sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 19 click throughs, 73711 views since start of 2018