Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled Sports Association

Bwrdd tenis / Table tennis table website link Parc sglefrio / Skate park website link Hyfforddi pel droed plant / Football Coaching for children website link Pafiliwn Pavilion website link Hurio'r Pafiliwn / Hiring the pavilion website link Clwb 100 Club website link Offer a gafwyd trwy grantiau / equipment obtained with grants website link

Cystadleuaeth bowlio / Bowls competition
website link

B-B-Q a Mabolgampau / Sports and B-B-Q
website link

/image/upload/eifion/Cyfarfod_Mis_Awst_2.JPG

Aelodau'r Pwyllgor Rheoli (Chwith i'r dde)
Alan, Ifor, Tammi, Sue, John, Gwynfor ac Emrys. Dim yn y llun-Eifion
Management Committee members (left to right)
Alan, Ivor, Tammi, Sue, John, Gwynfor and Emrys. Not in the photo-Eifion

/image/upload/eifion/tombola.JPG

Tombola

/image/upload/eifion/pel_droed_oedolion.JPG

Pel droed i oedolion
Adults football team

/image/upload/eifion/y_bel_wedi_diflannu.jpg

Disgwyl i'r bel ddod
Waiting for the ball to appear

Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled Sports Association Statistics: 0 click throughs, 1699 views since start of 2024

Arwydd gwahardd cwn.jpgCymdeithas Chwaraeon Bro Aled Sports Association

Rhybydd gwahardd cwn
Dog banning notice

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 51047 views since start of 2024