Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Eisteddfod Bro Aled 2018

/image/upload/eifion/EBA_8.JPG

Ennillydd Llefaru Dosbarth Derbyn ac Iau: Twm Jones Ysgol Bro Aled Llansannan

EISTEDDFOD BRO ALED LLANSANNAN

Dydd Sadwrn, Mehefin 30ain 2018 Yng Nghanolfan Addysg Bro Aled Llansannan LL16 5HN

Y cyfarfodydd i ddechrau
am 12:00 y p’nawn a 6:00 yr hwyr

LLYWYDD

Mr Gareth Williams

BEIRNIAID

Cerdd, Cerdd Dant ac Offerynnau: Nia Morgan Bala

Llefaru: Andrea Parry, Bala

Llên a Barddoniaeth: dan 16 Andrea Parry, Bala.

Agored, Eiion Lloyd Jones Prion

Arlunio: Elliw Williams, Dinbych.

CYFEILYDDION
P’nawn: Ruth Owen (01492 641773)
Hwyr: Glian Llwyd Jones ( 07788 709609)

PRIS MYNEDIAD
Prynhawn; £3.00 Plant: 50c Hwyr: £5.00
Tocyn Dydd £7.00

Swyddogion y Pwyllgor

Cadeirydd:
Mr Alwyn Williams, Caerau, Llwyn y Gibwst, Llansannan.
01745870692

Trysorydd:
Mrs Jane Jones, Tegfan, Llansannan
-01745 870382

Ysgrifennydd:
Eifion Jones, Y Gorlan, 8, Maes Aled, Llansannan, Dinbych. LL16 5HT.
01745 870656; Click to email

Is-ysgrifenydd
Rhoswen Williams, Rhosgarnedd, Llansannan.
01745 870375

CERDD
1. Unawd Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £3.00 , 2il £2.00, 3ydd £1.00
2. Unawd Blwyddyn 1 a 2: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £5.00, 2il £3.00, 3ydd £2.00
3. Unawd Blwyddyn 3 a 4: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £6.00 2il £4.00 3ydd £2.00
4. Unawd Blwyddyn 5 a 6: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £7.00 2il £5.00 3ydd £3.00
5. Unawd Blwyddyn 7 i 11: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £12.00 2il £8.00 3ydd £6.00
6. Deuawd dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £15.00 2il £10.00 3ydd £6.00
7. Unawd Offerynnol dan Blwyddyn 7: Unrhyw ddarn Gradd 1 neu uwch a osodwyd gan unrhyw Goleg Cerdd. Ni chaniateir cystadlu ar fwy nag un offeryn.
Gwobr: 1af £10.00 2il £6.00 3ydd £4.00
8. Unawd Offerynnol Blwyddyn 7-11: Unrhyw ddarn Gradd 3 neu uwch a osodwyd gan unrhyw Goleg Cerdd. Ni chaniateir cystadlu ar fwy nag un offeryn.
Gwobr: 1af £12.00 2il £8.00 3ydd £6.00
9. Parti dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £25.00 2il £15.00

Tlws Ruth Aled, am y cyflwyniad gorau yn yr Adran Gerdd Blwyddyn 7-11 ynghyd â £20 yn rhoddedig gan Mrs Ceinlys Jones

CYSTADLEUAETHAU YSGOLORIAETH I GYNORTHWYO TUAG AT HYFFORDDIANT PELLACH

«Os y dymunwch i Glian Llwyd Jones gyfeilio i chi, yna rhaid iddi dderbyn copi o’ch unawd cyn yr Eisteddfod. FfÔn: 07788 709609

10. Unawd Lleisiol 16 - 25 oed: Hunan Ddewisiad (i’w chanu yn y Gymraeg)
Gwobr: Hyd at £150.00 (y wobr yn rhoddedig gan Mari a Macsen Llŷn, er cof am ei rhieni, Edgar a Rhiannon Williams.)
11. Unawd Offerynnol 16 - 25 oed: Cyflwyniad a gymer rhwng 5 ac 8 munud i’w berfformio. Gwobr: Hyd at £150.00
« Os y dymunwch i Glian Llwyd Jones gyfeilio ichi, yna rhaid iddi dderbyn copi o’ch unawd cyn yr Eisteddfod. FfÔn: 07788 709609
12. Unawd allan o unrhyw Sioe Gerdd: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af: £25.00 2il £15.00 3ydd £10.00
13. Y Brif Unawd: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £30.00 2il £15.00 3ydd £10.00
14. Unawd Wreiddiol Gymraeg: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £25.00 2il £15.00 3ydd £10.00
15. Unawd dros 60 oed: Unrhyw emyn
Gwobr: 1af £25.00, 2il £15.00 3ydd £10.00 (Rhoddedig gan Mrs Elsi Jones, er cof am deulu’r Fedw Llansannan) I’W CHYNNAL ODDEUTU 8.00 yh
16. Deuawd dros 16 oed: Hunan Ddewisiad
Gwobr: £30.00 i’w rannu
17. Ensemble Agored (rhwng 3 ac 8 mewn nifer): Hunan Ddewisiad gyda chyeiliant neu’n ddigyeiliant (i’w chanu yn y Gymraeg)
Gwobr: £40.00 i’w rannu.
18. Cor Meibion, Merched neu Gymysg. Hunan ddewisiad. Gwobr: Hyd at £200.00 i’w rannu a Thlws Coffa Eifion Evans, rhoddedig gan Mrs Rhiannon Owen Evans, i’w gadw am 12 mis.
Canu Gwerin
19. Unawd blwyddyn 6 ac iau: Hunan Ddewisiad
Gwobr : 1af £7.00 2il £5.00 3ydd £3.00
20. Unawd Blwyddyn 7-11 Hunan ddewisiad
Gwobr : 1af £12.00 2il £8.00 3ydd £6.00
21. Unawd dros 16 oed: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £25.00 2il £15.00 3ydd £10.00
22. Parti neu GÔr: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af £45.00 2il £30.00

CERDD DANT

23. Unawd Blwyddyn 2 ac Iau: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £5.00 2il £3.00 3ydd £2.00
24. Unawd Blwyddyn 3 a 4: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £6.00 2il £4.00 3ydd £2.00
25. Unawd Blwyddyn 5 a 6: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £7.00 2il £5.00 3ydd £3.00
26. Unawd Blwyddyn 7-11. Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £12.00 2il £8.00 3ydd £6.00
27. Unawd dros 16 oed. Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £25.00 2il £15.00 3ydd £10.00
28. Deuawd neu Driawd: Hunan Ddewisiad
29. Parti neu GÔr: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £45.00 2il £30.00

LLEFARU
30. Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £3.00 2il £2.00 3ydd £1.00
31. Blwyddyn 1 a 2: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £5.00 2il £3.00 3ydd £2.00
32. Blwyddyn 3 a 4: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £6.00 2il £4.00 3ydd £2.00
33. Blwyddyn 5 a 6: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £7.00 2il £5.00 3ydd £3.00
34. Blwyddyn 7 i 11: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £12.00 2il £8.00 3ydd £6.00
35. Parti Llefaru dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £25.00 2il £15.00 3ydd£8.00

CYSTADLEUAETH YSGOLORIAETH I GYNORTHWYO TUAG AT HYFFORDDIANT PELLACH

36. 16 - 25 oed: Cyflwyniad Theatrig a gymer rhwng 5 ac 8 munud i’w berfformio. Gwobr: Hyd at £150.00
37. Dros 25 oed: Adroddiad Digri Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £25.00 2il £15.00 3ydd £10.00
38. Dan 30 oed: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £25.00 2il £15.00 3ydd £10.00
39. Prif Adroddiad: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £30.00 2il £15.00 3ydd £10.00
40. Parti Llefaru Agored: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £45.00 ynghyd â chwpan arian (yn rhoddedig gan Mrs Gwyneth Maine er cof am ei mham) i’w chadw am flwyddyn; 2il £30.00

LLEN A BARDDONIAETH Llenyddiaeth o dan 25 oed
41. Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £3 .00 2il £2.00 3ydd £1.00
42. Blwyddyn 1 a 2: “Fy ffrind”
Gwobr: 1af £5.00 2il £3.00 3ydd £2.00
43. Blwyddyn 3 a 4: “Y Cawr”
Gwobr: 1af £6.00 2il £4.00 3ydd £2.00
44. Blwyddyn 5 a 6: “Y Mynydd”
Gwobr 1af: £7 .00 2il £5.00; 3ydd £3.00
Blwyddyn 7-11 Ymson: “Wrth aros am y bws”
Gwobr: 1af £7.00 2il £5.00 3ydd £3.00

/image/upload/eifion/EBA_10.JPG

Andrea Parry, Beirniad Llefaru

45 Blwyddyn 7-11 Portread o aelod o’r teulu
Gwobr 1af: £7 .00 2il £5.00; 3ydd £3.00

CYSTADLEUAETH ARBENNIG

46 16 - 25 oed: 2 ddarn o waith creadigol (drama, barddoniaeth, rhyddiaith neu gyfuniad) Gwobr: Hyd at £150.00. Seremoni yn sesiwn hwyr yr Eisteddfod, o dan ofal Pwyllgor yr Eisteddfod.
D.S. Cedwir yr hawlfraint gan Bwyllgor yr Eisteddfod

LLENYDDIAETH AGORED

47. Stori Fer: “Y Fodrwy”
Gwobr: 1af £15.00 2il £10.00
48. Ysgrif: “Cymwynas neu Cymwynaswr / wraig”
Gwobr: 1af £15.00 2il £10.00
49. Sgript / Ymgom –”Sownd mewn ‘stafell”
Gwobr: 1af £15.00; 2il £10.00

DYSGWYR / WELSH LEARNERS
Rhaid anfon y gwaith at y beirniad Andrea Parry, Glan Dŵr, Heol Tegid, Bala, Gwynedd. LL23 7EN erbyn y 27ain o Fai
Work must be sent to the adjudicator, Andrea Parry, Glan Dŵr, Heol Tegid, Bala, Gwynedd. LL23 7EN by 27th May

50 Dysgwyr – o dan 16: Cerdyn Post o lan y mȏr
Gwobr: £10.00 i’w rannu.
Learners- under 16: A post Card from the sea side
Prize: £10.00 to share 
51. Dysgwyr – Dyddiadur wythnos “Ar lan y mȏr”
Gwobr: £10 i’w rannu
Learners – Beginners: diary for a week “At the seaside”
Prize: £10.00 to share
52. Dysgwyr – Canolig: Atgof “Glan y Mȏr”(hyd at 150 o eiriau).
Gwobr: £15.00 I ’w rannu.
Learners – Intermediate - Memories “Seaside” (up to 150 words)

/image/upload/eifion/EBA_19.JPG

Parti Aled Ysgol Bro Aled, ennillwyr cystadleuaeth

CYSTADLAETHAU ARBENNIG-DYSGWYR

53. Llefaru, darlleniad unigol neu barti. Hunan-ddewisiad.
Gwobr: £20.00 i’w rannu
Solo or party reading or recitation. Own-choice
Prize: £20.00 to share
54. Ysgrifennu “Fy mhrofiad o Eisteddod” (hyd at 300 o eiriau)
Gwobr; £30.00 i’w rannu
Write on ‘”My experience of an Eisteddfod “ (up to 300 words)

BARDDONIAETH DAN 16 OED

55. Ysgol Gynradd: “Te Parti”
Gwobr: 1af £7.00 2il £5.00 3ydd £3.00
56. Blwyddyn 7 i 11: “Mewn Arholiad”
Gwobr: 1af £12.00 2il £8.00 3ydd £6.00
Bydd gwobrau am y gwaith gorau yn yr adrannau Llên a Barddoniaeth Ysgol Gynradd ac yn yr oedran Blwyddyn 7 i 11.

BARDDONIAETH AGORED

57. Englyn: “Llwybr”
Gwobr: 1af £10.00 2il £5.00 (Rhoddedig gan Mrs Rhian Hughes Trefnant, er cof am
ei thad)
58. Englyn Ysgafn: “Cystadlu”
Gwobr: 1af £10.00 2il £5.00

Tlws Coffa Dafydd Jones, Clytiau Gleision am yr Englyn orau.

59. Cân Ddigri: “Chwilio am gymar”
Gwobr: 1af £15.00 2il £10.00
60. Telyneg: “Gwawr neu Y Wawr”
Gwobr: 1af £15.00 2il £10.00
61. Limerig: Yn cynnwys y llinell – “Aeth un o bêl-droedwyr y pentre”
Gwobr: 1af £6.00 2il £4.00
62. Llinnell Goll— Mae ‘na si ar hyd y dyffryn,
Y bu echdoe gryn ddaeargryn.
Ond nid dyna fu mewn difri
……………………………………………….
Gwobr: 1af £6.00 2il £4.00

ARLUNIO

63. Dosbarth Derbyn ac Iau: ‘Fi fy hun”
Gwobr: 1af £3.00 2il £2.00 3ydd £1.00
64. Blwyddyn 1 a 2: “Trychfilod yr ardd”
Gwobr: 1af £5.00 2il £3.00 3ydd £2.00
65. Blwyddyn 3 a 4: “Unrhyw gymeriad o raglan Cyw”
Gwobr: 1af £6.00 2il £4.00 3ydd £2.00
66. Blwyddyn 5 a 6: Tirlyn
Gwobr: 1af £7.00 2il £5.00 3ydd£3.00
67. Blwyddyn 7 – 9 Gwaith 2D neu 3D haniaethol
Gwobr: 1af £12.00 2il £8.00 3ydd £6.00
68. Blwyddyn 10-11 Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £12.00 2il £8.00 3ydd £6.00

CYSTADLEUAETH ARBENNIG

69. 16 – 25 oed: Unrhyw waith celf, dylunio neu thechnoleg
Gwobr: Hyd at £150.00
70. Dros 25 oed: Hunan Ddewisiad
Gwobr: 1af £15.00 2il £10.00

AMODAU A RHEOLAU

1. Bydd hawl gan y beirniaid i atal neu ad-drefnu’r gwobrwyon.
2. Ni fydd Pwyllgor yr Eisteddfod yn gyfrifol am unrhyw niwed neu golled.
Yr ymgeiswyr yn yr Adran Arlunio i anfon eu gwaith i’r Ganolfan erbyn 6:30 o’r gloch, Nos Wener, Mehefin 29ain 2018 neu ffonier yr Ysgrifennydd ymlaen llaw.
Y cyfansoddiadau yn yr Adran Llên a Barddoniaeth i fod yn llaw’r beirniaid erbyn Dydd Sadwrn, y 27ain o Fai, 2018, Gwaith dan 16 i Andrea Parry, Glan Dŵr, Heol Tegid, Bala, Gwynedd. LL23 7EN. Gwaith agored i Eiion Lloyd Jones Y Gelli, Prion, Dinbych LL16 4SA.
Caniateir i gantorion cynradd ac uwchradd ganu mewn unrhyw gyweirnod, ond buasem yn ddiolchgar iddynt hysbysu’r cyfeilydd o’u dewis o gerddoriaeth a’r cyweirnod ymlaen llaw.
6. PWYSIG! Cystadleuwyr yn yr Adrannau Ysgoloriaeth / Cystadleuaeth Arbennig / Agored Cerdd: Os dymunir i’r cyfeilydd swyddogol gyfeilio, yna dylid cysylltu â’r cyfeilydd mewn digon o bryd i’w hysbysu o’r dewis o gerddoriaeth.
7. Dylai’r ymgeiswyr yn yr Adrannau Cerdd, Cerdd Dant a Llefaru ble mae’r gystadleuaeth yn hunan-ddewisiad, ddarparu copi ar gyfer defnydd y beirniaid ar ddiwrnod yr Eisteddfod.
8. Cyfrifir yr oedran ar Fehefin 30ain 2018.

/image/upload/eifion/EBA_52.JPG

Sara Davies, Erin Rossington a Glain Rhys

Diolch i bawb am bob cefnogaeth ymarferol i’r Eisteddfod.
Hoffem ddiolch yn arbennig i’r canlynol am eu rhoddion ariannol:
Ymddiriedolaeth James, Pantyfedwen. Cyngor Cymuned Llansannan, Cronfa'r Degwm Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Busnesau lleol a Chyfeillion yr Eisteddfod am gyfrannu’n hael fel noddwyr i’r Eisteddfod

HYSBYSEBION YN Y RHAGLEN

Te yn y Grug
Coronation Buildings
Lon Gefn
Dinbych
LL16 3TE
01745 816576
E-bost: Click to email

Aberffraw Biscuit Co
Rydym yn cynhyrchu amrywiaeth o fisgedi Aberffraw (Teisen Berffro)-teisen frau Gymreig wedi ei gwneud mewn ffurf cragen Aberffro a dywedir mai hon yw’r fisged fwyaf hanesyddol ym Mhydain
Cyflenwn i adwerthwyr, darparwyr bwydydd ac yn uniongyrchol i’r cyhoedd
Am fwy o wybodaeth ewch i’n gwefan website link

Siop y Llan Llansannan
Mae Iona, Jennifer a Helen yn Siop y Llan yn dymuno pob llwyddiant i Eisteddfod Bro Aled 2018
01745 870 615
Galwch draw yn fuan!

J Williams a’i Gwmni
Cigydd
120 Stryd y Dyffryn Dinbych
Gwerthwr cig lleol
Arbenigo mewn cig oen Cymreig
Cig eidion a phorc safonol
Selsig a chig moch cartref
01745 812585
Darparwyr gwasanaeth rhostio mochyn i unrhyw ddigwyddiad

Bryn ac EurosLloyd
Saer Coed Dol Hyfryd Llansannan 01745870249
Saer ac adeiladyddlleol sy’n falch o gefnogi Eisteddfod Bro Aled

Douglas Davies
Saer Maen
Gratiau, waliau, cerrig ac atgyweirio
Marlas, Llansannan
01745870508

Tony Homer
Peintiwr ac Addurnwr
01745870561
07786711978

Y Llew Coch Llansannan
Eich gwesteiwyr, Chris a Jackie

Rhif ffÔn 01745870256
e-bost Click to email

Oriau Agor Llun-Gwener o 4.00yp: Sad & Sul o 12.00yp.
Gwely a brecwast £25.00 y person / Bwydlen bar, byr brydau a bwydydd ysgafn
Bwydlen “A La Carte”
Nosweithiau cwis ac achlysuron eraill i godi arian at achosion da lleol
Ciniawa allan preifat: dyluniwch eich bwydlen i hyd at 12 o westion ac fe wnewn i’r gwaith i chi.
Cyfrifiaduron a choffi –Boreuau Mawrth 09.30. Mae’r dysgu’n anffurfiol ac yn hwyl
Cwrs dysgwyr “Bore Da” Bore Dydd Iau am 11.00. Ymarfer Cymraeg –Sadwrn Siarad. Dechreuwyr pur i rai mwy profiadol, ar y Sadwrn 1af ar 3ydd o bob mis am 10.00

J. H. JONES
(Cigydd)
92 Heol y Dyffryn
Dinbych
01745 812132

Mars-Jones Ltd
Logistics and Storage
website link

R.W.ROBERTS a'i FAB
Trefnwyr Angladdau Annibynnol
Ffordd Ystrad, Dinbych
01745812935
ac hefyd
Plas Tirion, Kinmel Avenue Abergele
01745827777

D A WILLIAMS
(SALT)
TÖWR-ADEILADWR
ATGYWEIRIWR
01745870513 / 07882200357

Y Gadlas
Yn falch o hybu diwilliant ym Mro Aled.
Pob hwyl i'r Eisteddfod.
Swyddfa'r Gadlas
Canolfan Tan y Fron
Bylchau
Dinbych LL16 5LY
01745870357

Caerwyn Lloyd
Gwerthu a gwasanaethu diffoddwyr tân
Caerwyn Lloyd, Tŵr Celyn, Llansannan
07775 950365 neu 01745 870317
Click to email

Siop Clwyd
Llyfrau, Cardiau,
Disgiau, Crefftau
33 Stryd Fawr, Dinbych
01745 813431 Click to email

HAFOD RENEWABLE ENERGY
Arbenigwyr mewn Technoleg Egni Adnewyddol, Dylunio, Gosod a Cynnal a Chadw
Manteisiwch ar y tâl bwydo imewn arbennig sydd ar gael am yr 20 mlynedd nesa, cysylltwch a'ch cwmni egni adnewyddol lleol am fwy o wybodaeth.
*Arbenigwyr Egni;* Paneli "Photovoltaig Solar"; * Paneli "Cynhesu dŵr Solar";
* Pympiau gwres o'r aer neu tan ddaear; Tyrbeini gwynt
Arbenigwyr Egni, Astudieuthau Egni Adnewyddol ar gyfer Cymunedau
Gosodwyr profiadol o msustemau storio trydan mewn batriau
Lleolir ein gweithdy newydd yn Ninbych
Uned 7, Ystad Diwydiannol Colomendy, Dinbych . LL16 5TA
01745 814369 / 07584 424743
Gwefan: website link
e-bost: Click to email
Gwefan: website link
10% i ffwrdd ar osodiadau newydd trwy ddangos yr hysbyseb yma.

Dylan Roberts Cyf
Adeiladau Fferm, Diwidianol a Marchogaeth i safon CE
Cyflenwyr defnyddiau adeiladu
Haearn wedi ei dorri i'w maint
Celfi Amaethyddol a Chafnau Porthi
Stablau Ceffylau
Gwaith Weldio a Thrwsio Peiriannau
Weldio TIG Aliwiniwm a Dur di-staen
Peirianwaith a Pibellau Hydrolig
Gwasanaeth "Hot Dip Galvanizing"
Gweithdai Pencraig Fawr Llansannan LL16 5HE
01745870347

/image/upload/eifion/EBA_55.JPG

Monsombles, o Ynys Mon, ennillwyr cystadleuaeth Ensemble Agored (rhwng 3 ac 8 mewn nifer)

Eisteddfod Bro Aled 2018 Statistics: 0 click throughs, 3691 views since start of 2018

EBA 6.JPGEisteddfod Bro Aled 2018

Cystadleuwyr ifanc yn disgwyl eu tro

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 19 click throughs, 73711 views since start of 2018