Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Eisteddfod Bro Aled 2019

/image/upload/eifion/Efan.jpg

Unawd Derbyn ac Iau

Eisteddfod Bro Aled 2019

Dydd Sadwrn, Mehefin 22ain 2019

Y cyfarfodydd i ddechrau
am 12:00 y p’nawn a 6:00 yr hwyr

BEIRNIAID

Cerdd, Cerdd Dant ac Offerynnau: Eilir Owen Griffiths

Llefaru: Rhian Parry

Llên a Barddoniaeth: Rhys Iorwerth

Arlunio: Ann Cooper

CYFEILYDDION

P’nawn: Ann Edwards

Hwyr: Glian Llwyd Jones ( 07788 709609)

PRIS MYNEDIAD

Prynhawn; £3 Plant: 50c Hwyr: £5
Tocyn Dydd £7.00

Arweinyddion

Miss Einir Jones
Mrs Ann Davies

Swyddogion y Pwyllgor

Cadeirydd: Mr Alwyn Williams, Caerau, Llwyn y Gibwst Llansannan. 01745870692
Trysorydd: Mrs Jane Jones, Tegfan, Llansannan 01745 870382
Ysgrifennydd: Mr Eifion Jones, Y Gorlan, 8, Maes Aled, Llansannan Dinbych. LL16 5HT. 01745 870656; Click to email
Is-ysgrifenydd: Mrs Rhoswen Williams, Rhosgarnedd, Llansannan 01745 870375
Prif Stiward: Mr Trefor A Roberts, Prysor, Llansannan 01745870683

Blodau i’r Llwyfan MENTER BRO ALED

Diolch i bawb am bob cefnogaeth ymarferol i’r Eisteddfod.
Hoffem ddiolch yn arbennig i’r canlynol am eu rhoddion ariannol:

Ymddiriedolaeth James, Pantyfedwen, Cyngor Cymuned Llansannan, Cronfa’r Degwm, Cyngor Conwy, Busnesau Lleol a Chyfeillion yr Eisteddfod am gyfrannu’n hael fel noddwyr i’r Eisteddfod

/image/upload/eifion/Nel_Nansi_ac_Alena.jpg

Unawd Blwyddyn 3 a 4-Nansi, Nel ac Elena

Ennillwyr 2019

Cerdd
1. Unawd Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan Ddewisiad . 1. Efan Davies (Llansannan) 2. Eilidh Tudur Adair (Llanrwst). 3. Megan (Llansannan)
2. Unawd Blwyddyn 1 a 2: Hunan ddewisiad. 1. Madi. (Llanrwst) 2. Siwan. 3. Twm (Llansannan)
3. Unawd Blwyddyn 3 a 4: Hunan ddewisiad. 1. Nansi. 2. Nel. 3. Elena (Ysgol Bro Aled)
4. Unawd Blwyddyn 5 a 6: Hunan ddewisiad 1. Beca. 2 Awel. 3. Martha
5. Unawd Blwyddyn 7 i 11: Hunan Ddewisiad 1. Erin Llwyd. 2. Erin Williams. 3. Lea (Llansannan)
6. Deuawd dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad 1. Beca a Mari. (Dinbych) 2. Nansi a Nel (Llansannan)
7. Unawd Offerynnol dan Blwyddyn 7: Unrhyw ddarn Gradd 1 neu uwch a osodwyd gan unrhyw Goleg Cerdd. 1. Miriam. (Prion) 2. Nel (LLansannan). 3. Myfi (Pandy Tuidur)
8. Unawd Offerynnol Blwyddyn 7-11: Unrhyw ddarn Gradd 3 neu uwch a osodwyd gan unrhyw Goleg Cerdd. 1 Beth Mali.(Llangernyw)
9. Parti dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad 1. Parti Sipsi, a Parti Tymhorau (Ysgol Bro Aled Llansannan)
10. Unawd Lleisiol 16 - 25 oed: Hunan Ddewisiad (i’w chanu yn y Gymraeg) 1. Erin Gwyn. (Llanfair T H) 2. Erin Swyn Williams
11. Unawd Offerynnol 16 - 25 oed: Cyflwyniad a gymer rhwng 5 ac 8 munud i’w berfformio. 1.Ioan Rees (Cyffylliog)
12. Unawd allan o unrhyw Sioe Gerdd: Hunan Ddewisiad 1 Mali Elwy. 2. Erin Swyn. 3. Erin Gwyn
13. Y Brif Unawd: Hunan Ddewisiad. 1. Erin Gwyn.(Llanfair TH) 2. Trefor Williams (Bodffordd)
14. Unawd Wreiddiol Gymraeg: Hunan Ddewisiad 1. Erin Gwyn. (Llanfair TH) 2. Trefor Williams (Bodffordd)
15. Unawd dros 60 oed: Unrhyw emyn. 1. Hywel Anwyl.9Llanbrynmair) 2. Elwyn Jones. 3. Brynmor Jones
16. Deuawd dros 16 oed: Hunan Ddewisiad (Dim cystadlu)
17 Ensemble Agored (rhwng 3 ac 8 mewn nifer): Hunan Ddewisiad (i’w chanu yn y Gymraeg Dim Cystadlu
18 Cor Meibion, Merched neu Gymysg. Hunan ddewisiad. 1. Cor Bro Cernyw. 2. Cor Bro Aled.
TLWS RUTH ALED-Erin Llwyd.
Canu Gwerin
19. Unawd blwyddyn 6 ac iau: Hunan Ddewisiad 1. Myfi Glyn (Pandy Tudur) 2. Nel, Beca. 3 (Glanrafon) 3. Beth Mali
21. Unawd dros 16 oed: Hunan ddewisiad 1.Erin Swyn. 2. Mali Elwy. 3. Erin Gwyn.
22. Parti neu GÔr: Hunan Ddewisiad. Dim cystadlu.

Cerdd Dant
23. Unawd Blwyddyn 2 ac Iau: Hunan ddewisiad. 1.Madi. 2. Twm. 3. Nanw
24. Unawd Blwyddyn 3 a 4: Hunan ddewisiad 1. Nansi. 2. Nel. 3. Elena (llansannan)
25. Unawd Blwyddyn 5 a 6: Hunan Ddewisiad 1. Beca. (Dinbych) 2. Martha. 3. Myfi Glyn (Pandy Tudur)
26. Unawd Blwyddyn 7-11. Hunan ddewisiad. 1. Erin. 2. Erin Llwyd. 3. Beth Mali a Lea.
27. Unawd dros 16 oed. Hunan ddewisiad. 1. Mali Elwy. 2. Erin Swyn.
28. Deuawd neu Driawd: Hunan Ddewisiad.1. Lea ac Anna Glyn (Pandy Tudur) 2. Nansi a Nel (Llansannan)
29 Parti neu GÔr: Hunan Ddewisiad.1. Cor Trillyn 2. Parti Ysgol Bro Aled.

Llefaru
30. Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan Ddewisiad 1. Efan. Cadi. 3. Eos, Elen, Eildhi
31. Blwyddyn 1 a 2: Hunan ddewisiad: 1. Madi. 2. Anest. 3. Lela.
32. Blwyddyn 3 a 4: Hunan ddewisiad. 1. Nel. (Llansannan) 2. Gwion. (Llangernyw) 3. Lleucu, Elena, Nansi. (Llansannan)
33. Blwyddyn 5 a 6: Hunan ddewisiad 1. Myfi. (Pandy Tudur) 2. Martha (Llannefydd) 3. Miriam (Prion)
34. Blwyddyn 7 i 11: Hunan Ddewisiad. 1. Erin. (Llannefydd) 2. Erin Llwyd (Glanrafon)
35. Parti Llefaru dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad 1. Garth Geri. 2. Deunant (Ysgol Bro Aled)
36.16 - 25 oed: Cyflwyniad Theatrig a gymer rhwng 5 ac 8 munud i’w berfformio. 1. Mali Elwy.
37. Agored: (Cystadleuaeth Eisteddfodau Cymru) Llefaru neu gyflwyno darn digri. 1. Robert D Owen. (Llanfairtalhaearn) 2. Lisa Owen (Bala)
38. Dan 30 oed: Hunan ddewisiad 1. Mali Elwy. 2. Erin Swyn
39. Prif Adroddiad: Hunan Ddewisiad. 1. Mali Elwy. 2. Robert Douglas Owen
40. Parti Llefaru Agored: Hunan Ddewisiad. Dim Cystadlu.

Llên a Barddoniaeth Llenyddiaeth o dan 25 oed
41. Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan ddewisiad 1. Anest. 2. Evan & Luca. 3. Elen + Chwarae yn y parc gyda fy mrawd.(Llansannan)
42. Blwyddyn 1 a 2: “Fy hoff fwyd”1. Nanw Dafydd Jones (Llansannan)
43. Blwyddyn 3 a 4: “Y Trip”1. Nel Grisial Jones 2. Beca 3. Catrin (Ysgol Bro Aled)
44. Blwyddyn 5 a 6 “Wrth yr Afon” 1. Awel Glyn Hughes. (Llansannan) 2. Lena Olwen Pierce. 3 Awel & Tabby

Gwaith gorau Llên a Barddoniaeth Ysgol Gynradd: Awel Glyn (Llansannan)
45. Blwyddyn 7-11 Pertread o aelod o’r teulu. Dim Cystadlu
46.16 - 25 oed: 2 ddarn o waith creadigol (drama, barddoniaeth, rhyddiaith neu gyfuniad Mali Elwy, Tan y Fron Llansannan
Llenyddiaeth Agored
47. Stori Fer: “Arferiad” 1. Eirlys Wynn Tomos, (Rhuthun),. 2. Megan Richards, (Aberaeron),
48. Ysgrif: “Chwilota” Eirlys Wynn Tomos, (Rhuthun), 2. Gaenor Mai Jones (Pentre’r Eglwys, Rhondda Cynon Taf)
49. Sgript / Ymgom –”At y Deintydd” 1. Eirlys Wynn Tomos, , (Rhuthun)
50. Dysgwyr – o dan 16: Neges ffon yn gofyn ffafr” Dim cystadlu
51. Dysgwyr – Dechreuwyr: Dyddiadur wythnos o wyliau (rhwng 50 a 100 o eiriau) Dim cystadlu
52. Dysgwyr – Canolig: llythyr at yr Aelod Cynulliad lleol (hyd at 150 o eiriau). (Dim cystadlu)
CYSTADLAETHAU ARBENNIG DYSGWYR
53. Llefaru, darlleniad unigol neu barti. Hunan-ddewisiad. Dim Cystadlu.
54. Ysgrifennu “Mynd am dro” (hyd at 300 o eiriau) Dim Cystadlu

Barddoniaeth o dan 16 oed
55. Ysgol Gynradd: “Dwi’n hoffi….” 1. Nansi Jones. 2 Myfi 3. Awel Glyn. (Ysgol Bro Aled)
56. Blwyddyn 7 i 11: “Mewn arholiad” Dim cystadlu

Barddoniaeth Agored
57. Englyn: “Cam” 1. Eirys Buckland-Evers, (Glannau Dyfrdwy), 2. Glyn Jones (Prion).
58. Englyn Ysgafn: “Wmff” 2. Eirys Buckland-Evers, (Glannau Dyfrdwy),
Tlws Coffa Dafydd Jones, Clytiau Gleision am yr Englyn orau. Eirys Buckland-Evers,
59. Cân Ddigri: “Slimio” 1. (Garmon). 2. Mary B Morgan, (Llanrhystud), 3. Eirys Buckland-Evers, (Glannau Dyfrdwy),
60. Telyneg: “Blas” 1. Megan Richards, (Aberaeron), 2. Gaenor Mai Jones (Pentre’r Eglwys, Rhondda Cynon Taf)
61. Limerig: Yn cynnwys y llinell – “Mi gefais mewn fflach weledigaeth” 1. Linda Rhys, (Llangernyw) 2. Megan Richards, (Aberaeron),
62. Llinnell Goll— 1. Eiryd Buckland-Evers 2. Del Rhys, (Llangernyw),

Arlunio
63. Dosbarth Derbyn ac Iau: ‘Y Gofod” 1. Gwilym Aron Davies (Llanrwst) 2. Anni Glwys Davies ( Llanrwst) Leusa Fflyr Hughes (Ysgol Bro Aled)
64. Blwyddyn 1 a 2: “Deinasor” Dychmygol a chreadigol, unrhyw gyfrwng. 1. Phoebe Mcbreeze. 2. Aron davies. 3. Elliw Davies (Ysgol Bro Aled)
65. Blwyddyn 3 a 4: “Creu patrwm newydd gyda ysbrydoliaeth o’e 60au I’w roi ar ddilledyn neu unrhyw ddodrefnyn medal. 1 lleucu Newton. 2. Elena Williams. 3. Nansi Jones, Jasmine. (Ysgol Bro Aled)
66. Blwyddyn 5 a 6: Enwogion y byd-Portread o rhywyn enwog 1. Awel Glyn Hughes 2. Aweel Glyn Hughes. 3. Awel Glyn Hughes, Caron Evans (Ysgol Bro Aled)
67. Blwyddyn 7 – 9: (Peintiad-unrhyw destun) Lola. 2. Anya Davies. 3. Karolina Probier (Ysgol Glan Clwyd)
68. Blwyddyn 10-11 Hunan ddewisiad 1. Cadi Wyn. 2. Haf Roberts. 3. Iolyn Chennell (Ysgol Dyffryn Conwy)
CYSTADLEUAETH ARBENNIG
69.16 – 25 oed: Unrhyw waith celf, dylunio neu thechnoleg 1. Elen Owen. 2. Glian Jones. A Pwyll Williams (Ysgol Dyffryn Conwy) 3. Erin Evans (Ysgol Glan Clwyd) 4. Elin Rhys (Ysgol Dyffryn Conwy)
70. Dros 25 oed: Hunan Ddewisiad Dim cystadlu

/image/upload/eifion/Parti_Y_B_A.jpg

Parti canu Ysgol Bro Aled,

/image/upload/eifion/Mali_Elwy.jpg

Mali Elwy-Y Prif Lenor

/image/upload/eifion/Cor_llangernyw_1JPG.JPG

Y Cor buddugol-Cor Alaw o Langernyw

HYSBYSEBION YN Y RHAGLEN

Te yn y Grug
Coronation Buildings
Lon Gefn
Dinbych
LL16 3TE
01745 816576
E-bost: Click to email

Aberffraw Biscuit Co
Rydym yn cynhyrchu amrywiaeth o fisgedi Aberffraw (Teisen Berffro)-teisen frau Gymreig wedi ei gwneud mewn ffurf cragen Aberffro a dywedir mai hon yw’r fisged fwyaf hanesyddol ym Mhydain
Cyflenwn i adwerthwyr, darparwyr bwydydd ac yn uniongyrchol i’r cyhoedd
Am fwy o wybodaeth ewch i’n gwefan website link

Siop y Llan Llansannan
Mae Iona, Jennifer a Helen yn Siop y Llan yn dymuno pob llwyddiant i Eisteddfod Bro Aled 2019
01745 870 615
Galwch draw yn fuan!

Daniel Morris
Cigydd Teuluol
120 Stryd y Dyffryn Dinbych LL16 3BS
Click to email
website link
01745 812585

Bryn ac Euros Lloyd
Saer Coed Dol Hyfryd Llansannan 01745870249
Saer ac adeiladyddlleol sy’n falch o gefnogi Eisteddfod Bro Aled

Douglas Davies
Saer Maen
Gratiau, waliau, cerrig ac atgyweirio
Marlas, Llansannan
01745870508

Tony Homer
Peintiwr ac Addurnwr
01745870561
07786711978

Y Llew Coch Llansannan
Eich gwesteiwyr, Chris a Jackie

Rhif ffÔn 01745870256
e-bost Click to email

Oriau Agor Llun-Gwener o 4.00yp: Sad & Sul o 12.00yp.
Gwely a brecwast 'Stafell sengl £40.00 y person / 'Stafell dwbl £70.00
Nosweithiau cwis ac achlysuron eraill i godi arian at achosion da lleol
Cyfrifiaduron a choffi –Boreuau Mawrth 09.30. Mae’r dysgu’n anffurfiol ac yn hwyl
Cwrs dysgwyr “Bore Da” Bore Dydd Iau am 11.00. Ymarfer Cymraeg –Sadwrn Siarad. Dechreuwyr pur i rai mwy profiadol, ar y Sadwrn 1af ar 3ydd o bob mis am 10.00

J. H. JONES
(Cigydd)
92 Heol y Dyffryn
Dinbych
01745 812132

Mars-Jones Ltd
Logistics and Storage
website link

R.W.ROBERTS a'i FAB
Trefnwyr Angladdau Annibynnol
Ffordd Ystrad, Dinbych
01745812935
ac hefyd
Plas Tirion, Kinmel Avenue Abergele
01745827777

D A WILLIAMS
(SALT)
TÖWR-ADEILADWR
ATGYWEIRIWR
01745870513 / 07882200357

Y Gadlas
Yn falch o hybu diwilliant ym Mro Aled.
Pob hwyl i'r Eisteddfod.
Swyddfa'r Gadlas
Canolfan Tan y Fron
Bylchau
Dinbych LL16 5LY
01745870357

Caerwyn Lloyd
Gwerthu a gwasanaethu diffoddwyr tân
Caerwyn Lloyd, Tŵr Celyn, Llansannan
07775 950365 neu 01745 870317
Click to email

Siop Clwyd
Llyfrau, Cardiau,
Disgiau, Crefftau
33 Stryd Fawr, Dinbych
01745 813431 Click to email

HAFOD RENEWABLE ENERGY
Arbenigwyr mewn Technoleg Egni Adnewyddol, Dylunio, Gosod a Cynnal a Chadw
Manteisiwch ar y tâl bwydo imewn arbennig sydd ar gael am yr 25 mlynedd nesa, cysylltwch a'ch cwmni egni adnewyddol lleol am fwy o wybodaeth.
*Paneli "Photovoltaig Solar"; * Paneli "Cynhesu dŵr Solar" *
*Arbenigwyr egni* Pympiau gwres o'r aer neu tan ddaear;*
Gosodwyr profiadol o sustemau storio trydan mewn batriau
Uned 7, Ystad Diwydiannol Colomendy, Dinbych . LL16 5TA
01745 814369 / 07584 424743
Gwefan: website link
e-bost: Click to email
10% i ffwrdd ar osodiadau newydd trwy ddangos yr hysbyseb yma.

Dylan Roberts Cyf
Adeiladau Fferm, Diwidianol a Marchogaeth i safon CE
Cyflenwyr defnyddiau adeiladu
Haearn wedi ei dorri i'w maint
Celfi Amaethyddol a Chafnau Porthi
Stablau Ceffylau
Gwaith Weldio a Thrwsio Peiriannau
Weldio TIG Aliwiniwm a Dur di-staen
Peirianwaith a Pibellau Hydrolig
Gwasanaeth "Hot Dip Galvanizing"
Gweithdai Pencraig Fawr Llansannan LL16 5HE
01745870347

Eisteddfod Bro Aled 2019 Statistics: 0 click throughs, 7558 views since start of 2020

Plant Dosbarth meithrin.JPGEisteddfod Bro Aled 2019

Plant Dosbarth Derbyn ac iau yn aros i gystadlu

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 36 click throughs, 124814 views since start of 2020