Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

SIOE C FFI 2023 Y F C SHOW

Y dilyn torriad o 4 blynedd o herwydd Covid 19 a gwaith lliniaru llifogydd yn y pentref, cynhaliwyd y Sioe eleni ar Ddydd Llun Gwyl y Banc Mis Awst. Daeth tyrfa dda o drigolion lleol i gefnogi ac i gystadlu, ar y cae ac yn y Ganolfan. Da oedd gweld pawb yn llawen ar haul yn disgleirio. Following a break of 4 years due to Covid 19 and flood alleviation works in the village, the Show was held this year on the August Bank Holliday Monday The support was excellent in both, the field and the indoor competitions. It was great to see everyone happy and the sun shining.

/image/upload/eifion/Gwion_Lloyd_Evans.jpg

Gwion Lloyd-Evans ennillydd am yr hwrdd Cymraeg gorau.
Gwion Lloyd-Evans, winner of the best Welsh Mountain ram.

/image/upload/eifion/Gwynfryn_a_Helen.jpg

Gwynfryn a Helen Davies gyda tlws am ennill y cynnyrch gardd gorau
Helen and Gwynfor Davies with the trophy for the best most points in the garden produce competitions.

/image/upload/eifion/Merch_Allt_Ddu.jpg

Ennoillydd cystadleuaethau merlod, Esyllt Dafydd
Esyllt Dafydd the winner of the pony sections.

/image/upload/eifion/Trefao_2.jpg

Trefor Roberts, cydradd ennillydd yn yr Adran Blodau
Joint winner of the flwer competitions, Trefor Roberts

SIOE C FFI 2023 Y F C SHOW Statistics: 0 click throughs, 351 views since start of 2023

Ffermwyr Ifanc.jpgSIOE C FFI 2023 Y F C SHOW

Aelodau o Glwb Ffermwyr Ieuanc Llansannan yn mwynhau cymdeithasu tra'n cadw golwg ar y castell gwynt.
Members ot the Llansannan Young Farmers' Club enjoying socialising whilst keeping an eye on the bouncy castle.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 62 click throughs, 28684 views since start of 2023